Academie Pageslider

academie-inspiratie
  • 25 jaar ervaring
  • Deelnemers per jaar: 9436
  • Top professionals

HR Adviseurs

Opleidingen
Datum
Duur
Prijs
Categorieën
Collegereeks: Strategisch Adviseur Sociale Zekerheid
08 september 2020
6 dagen
€ 2.995,-
Arboprofessionals
Bekijk deze opleiding

Collegereeks: Strategisch Adviseur Sociale Zekerheid

De collegereeks Strategisch Adviseur Sociale Zekerheid daagt u uit om uw kennis en leiderschapsvaardigheden verder te verdiepen en verbreden binnen het interessante veld van Sociale Zekerheid. Op basis van wetenschappelijke kennis en ervaring neemt uw docent u op interactieve wijze mee door interessante thema’s als l
Falke & Verbaan Congres; Het fenomeen People Analytics
-
4 uur
395,-
Arboprofessionals
Bekijk deze opleiding

Falke & Verbaan Congres; Het fenomeen People Analytics

‘Sturen op People Analytics of Human Capital?’ Hoe creëer je succes? People Analytics verbindt op praktische wijze (organisatie)data. Door organisaties wordt het verzamelen en verbinden van data als de toekomst gezien. Maar wat betekent dit bijvoorbeeld voor het verzuim-management in uw organisatie, de Arbodienstv
Masterclass Gedragsmatige visie op verzuim en de advies rol van HR
11 juni 2020
1 dag
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Masterclass Gedragsmatige visie op verzuim en de advies rol van HR

In de visie van Falke & Verbaan is verzuim sterk gerelateerd aan keuzes die mensen maken en het gedrag dat daaruit voortkomt. Tijdens deze 1-daagse training wordt u als HR-fuctionaris meegenomen in de gedragsmatige visie op verzuim, en krijgt u daarnaast handvatten aangereikt om vanuit deze visie effectief een adv
Masterclass kanker en werk voor de HR professional
14 april 2020
1 dag
€ 595,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Masterclass kanker en werk voor de HR professional

Zodra het woord kanker valt, lijkt het of alles stopt. Thuis en op het werk. Maar gelukkig betekent kanker niet altijd dat werknemers langdurig thuis komen te zitten. Maar hoe ga je daar mee om? Deze Masterclass geeft je inzicht in de begeleiding van medewerkers met kanker.  Doelgroep Deze Masterclass is speciaal ontw
Masterclass WIA in de praktijk
14 april 2020
1 dag
€ 595,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Masterclass WIA in de praktijk

Sinds de invoering van de WIA in 2005, wordt deze nog altijd als zeer complex ervaren. Enerzijds is er voor de werknemer een bijna ondoorgrondelijk woud van regels, voordat je na twee jaar wachttijd in de WIA terecht (kunt) komen. Anderzijds worden werkgevers ‘gestraft’ voor WIA en Ziektewet instroom van we
Masterprogramma De organisatorische keten van verzuim en arbeidsongeschiktheid
03 september 2020
3 dagen
€ 1.495,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Masterprogramma De organisatorische keten van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Verzuim en arbeidsongeschiktheid kan vanuit meerdere invalshoeken bekeken worden. Aan de ene kant is er het reguliere casemanagement, waarbij het losse dossier en de mens centraal staat. Aan het onderwerp zit echter ook een financiële en beleidsmatige kant vast. Wij zien bijvoorbeeld dat organisaties wel een verzuimbe
Online training Gedragsmatige visie op verzuim en de rol van HR
13 mei 2020
1 dag
€ 595,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Online training Gedragsmatige visie op verzuim en de rol van HR

Verzuim beschouwen wij als gedrag. Of iemand al dan niet de keuze maakt om te verzuimen, wordt in belangrijke mate bepaald door de sociale omgeving. Het werk is een belangrijk component van deze sociale omgeving. Factoren als arbeidstevredenheid, aanwezigheidsmotivatie en de verzuimgelegenheid binnen de organisatie spe
Online training verzuim en gedrag voor leidinggevenden
12 mei 2020
1 dag
€ 595,-
Management en medewerkers
Bekijk deze opleiding

Online training verzuim en gedrag voor leidinggevenden

Tijdens de training staat de sleutelrol van u als leidinggevende in de aanpak en beheersing van (frequent en langdurig) verzuim centraal. Er wordt aandacht besteed aan hoe u het verzuimgedrag van medewerkers (preventief) kunt beïnvloeden en de regie in eigen hand neemt. Onze online aanpak Onze vakdocenten zijn getrain
Online training verzuimcijfers anders analyseren en rapporteren
12 mei 2020
1 dag
€ 595,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Online training verzuimcijfers anders analyseren en rapporteren

Als professional of leidinggevende heeft u een belangrijke taak binnen de verzuimbeheersing. De verzuimcijfers van uw afdeling of organisatie geven u informatie over het verzuimgedrag en vormen belangrijke input voor de preventie en reductie van verzuim als u weet hoe u de cijfers kunt analyseren en interpreteren. Doel
Online workshop casuïstiek verzuim en gedrag
14 mei 2020
0,5 dag
€ 395,-
Management en medewerkers
Bekijk deze opleiding

Online workshop casuïstiek verzuim en gedrag

Deze workshop is een vorm van onderhoud voor leidinggevenden die de basistraining Verzuim & Gedrag reeds hebben gevolgd. Kennis en vaardigheden worden aan de hand van eigen ingebrachte casuïstiek opgefrist en waar nodig bijgeschaafd. Onze online aanpak Onze vakdocenten zijn getraind in online didactische vaardighe
Online workshop gespreksvaardigheden
13 mei 2020
0,5 dag
€ 395,-
Management en medewerkers
Bekijk deze opleiding

Online workshop gespreksvaardigheden

Het doel van deze workshop is om de vaardigheden om effectief met medewerkers en collega’s in gesprek te gaan verder te ontwikkelen en te verbeteren. De regiefunctie van u als leidinggevende en het bespreken en aanspreken op (ongewenst) gedrag staat tijdens de workshop centraal. Vanuit de filosofie ‘gedrag stuurt g
Workshop slim aanbesteden; zo werkt het wel!
11 juni 2020
0,5 dag
€ 395,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Workshop slim aanbesteden; zo werkt het wel!

Arbodienstverlening is complex en een aanbesteding over dit onderwerp is tijdrovend en vraagt om de juiste expertise. Naast wettelijke kaders zoals de WvP, nieuwe Arbowet, aangescherpte privacyregels en maatwerk / vangnetregelingen waar u rekening mee moet houden, wilt u de arbodienstverlener vinden die een bijdrage
Masterprogramma Verzuim en Gedrag (blended)
14 mei 2020
2 dagen
€ 1.195, -
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Masterprogramma Verzuim en Gedrag (blended)

In de visie van Falke & Verbaan is verzuim sterk gerelateerd aan keuzes die mensen maken en het gedrag dat daaruit voortkomt. Wij gaan ervan uit dat de (direct) leidinggevende de meeste invloed heeft op het ‘verzuimgedrag’ van medewerkers.
Workshop Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid
14 april 2020
1 dag
595,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Workshop Aan de slag met Duurzame Inzetbaarheid

Wat kan de organisatie daarin doen en wat mag u van uw medewerkers verwachten? Wilt u binnen uw organisatie aan de slag met duurzame inzetbaarheid maar weet u niet hoe u dit het best kan pakken?
Masterclass Re-integratiekunde: De theorie en de praktijk (3 dagen)
28 mei 2020
3 dagen
€ 1.495,-
Arboprofessionals
Bekijk deze opleiding

Masterclass Re-integratiekunde: De theorie en de praktijk (3 dagen)

U bent in uw rol aanspreekpunt voor ziekteverzuim en re-integratie. In uw speelveld adviseert u uw organisatie dagelijks over de te volgen stappen in het re-integratieproces en de daarbij horende toetsing door het UWV. U heeft echter behoefte aan een verdere verdieping van uw kennis.
Training Omgaan met medewerkers met psychische klachten
06 oktober 2020
1 dag
€ 595,-
Management en medewerkers
Bekijk deze opleiding

Training Omgaan met medewerkers met psychische klachten

Wat doet u als uw werknemer psychische klachten heeft? Tijdens deze training krijgt u inzicht in het gedrag van mensen met psychische klachten en hoe u er op in kunt spelen in de praktijk.
Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid (BASZ) – Post HBO opleiding
29 oktober 2020
19 dagen (1 jaar)
€ 7.995,- inclusief lesmateriaal, boeken en arrangementskosten
Verzuim- en re-integratie-specialisten
Bekijk deze opleiding

Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid (BASZ) – Post HBO opleiding

De Post HBO Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid (BASZ) leidt u op tot solide organisatieadviseur op het gebied van sociale zekerheid, inzetbaarheid en re-integratievraagstukken. De Post HBO BASZ benadert de thematiek vanuit de bedrijfskunde, waarin de integrale benadering van bedrijfsvoering de essentie is. 
Training Anders analyseren en rapporteren van verzuimcijfers
11 juni 2020
1 dag
€ 595,-
Arboprofessionals
Bekijk deze opleiding

Training Anders analyseren en rapporteren van verzuimcijfers

Als professional of leidinggevende heeft u een belangrijke taak binnen de verzuimbeheersing. De verzuimcijfers van uw afdeling of organisatie geven u informatie over het verzuimgedrag en vormen belangrijke input voor de preventie en reductie van verzuim als u weet hoe u de cijfers kunt analyseren en interpreteren.
Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid (BASZ) – Informatiebijeenkomst
-
1 uur
Gratis
Arboprofessionals
Bekijk deze opleiding

Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid (BASZ) – Informatiebijeenkomst

Overweegt u om deel te nemen aan de opleiding Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid (BASZ) maar wilt u meer informatie? Tijdens deze informatiebijeenkomst geven wij u een duidelijk beeld van de inhoud van deze opleiding, de doelstellingen, de resultaten, de studiebelasting, de begeleiding en de bijbehorende regist
block-Blended-Learning

Online leren

Ondanks de coronacrisis zijn wij er voor u. Om deze reden bieden we vanaf nu een deel van onze trainingen geheel online aan. Uiteraard wijken de online-trainingen inhoudelijk niet af ten opzichte van hetgeen u van ons gewend bent. De trainingen worden verdeeld over dagdelen zodat dit goed te combineren is met de overige ballen die u wellicht in de lucht moet houden.

Lees meer…

Advies op maat

Ontvangt u graag meer informatie of wilt u advies van onze consultants Learning en Development? Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

035 – 6997100

Offerte aanvragen

blended-learning

Maatwerk

Organisatie ontwikkelingen en -doelstellingen, persoonlijke leerwensen en leerrendement dat zij dé uitgangspunten voor het samenstellen een maatwerkprogramma. Aan alle programma’s uit ons aanbod kunt u samen met uw collega’s deelnemen. Bel voor een intake gesprek met de consultant van de Falke & Verbaan Academie.

Lees meer…

block-maatwerk
block-Blended-Learning

Blended Learning

De Falke & Verbaan Academie heeft voor u een digitale kennis en vaardigheden bibliotheek ontwikkeld rondom de thema’s duurzame inzetbaarheid, verzuimgedrag, wetgeving, privacy en gespreksvaardigheden. Doel is om een nieuwe dimensie te geven aan ons trainingsaanbod en u tijd en plaats onafhankelijk te kunnen laten leren. Op mijn academie staan uw eigen leermodules klaar ter voorbereiding op een klassikale training en u na afloop kunt u thuis op uw eigen werkplek verder leren.

Lees meer…