Opleidingen

Ondanks de coronacrisis zijn wij er voor u. Om deze reden bieden we vanaf nu een deel van onze trainingen geheel online aan. Uiteraard wijken de online-trainingen inhoudelijk niet af ten opzichte van hetgeen u van ons gewend bent. De trainingen worden verdeeld over dagdelen zodat dit goed te combineren is met de overige ballen die u wellicht in de lucht moet houden.

 

Opleidingen
Datum
Duur
Prijs
Categorieën
Masterprogramma financieel risicomanagement
08 maart 2022
2 dagen
€ 995,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Masterprogramma financieel risicomanagement

Als werkgever is het belangrijk om te weten welk financieel risico je loopt wanneer een werknemer arbeidsongeschikt wordt. In dit programma wordt de WIA ontrafeld en de financiële risico’s besproken. Doelgroep Dit masterprogramma is uitermate geschikt voor iedereen die meer wil weten over de WIA, WGA en IVA, zie
Masterprogramma verzuimanalytics en gedrag
10 februari 2022
3 dagen
€ 1.495,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Masterprogramma verzuimanalytics en gedrag

De verzuimcijfers van uw afdeling of organisatie geven u veel informatie over het verzuimgedrag en vormen een belangrijke input voor de preventie en reductie van verzuim. Naast de verzuimcijfers spelen ook andere data een belangrijke rol in het voorspellend vermogen van de organisatie.  Doelgroep Dit masterprogramma i
Perspectief op werken
17 januari 2022
6 dagen inclusief evaluatiebijeenkomst
€ 1.995,-
Bekijk deze opleiding

Perspectief op werken

Uit onderzoek blijkt dat het verrichten van betaalde arbeid bijdraagt aan het welbevinden van mensen; het heeft een positief effect op zowel de fysieke, mentale als sociale gezondheid. Daarmee is het dus belangrijk om, vanuit goed werkgeverschap, oog te hebben voor medewerkers die langdurig verzuimen. Falke & Verba
Training Basis Casemanagement
10 februari 2022
1 dag
€ 595,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Training Basis Casemanagement

Als verzuim professional heb je te maken met verschillende regelingen op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze regelingen zijn allen belangrijk, en soms lastig te volgen/ interpreteren. Tijdens deze eendaagse training doorloopt de docent aan de hand van een casus deze verschillende regelingen. Doelgroep
Miniconferentie Perspectief op Werk(en)
18 januari 2022
2 uur
Gratis
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Miniconferentie Perspectief op Werk(en)

Vanuit goed werkgeverschap oog hebben voor langdurig verzuim. Falke & Verbaan heeft in samenwerking met TNO een evidence based interventie ontwikkeld voor medewerkers die – om welke reden dan ook – langdurig verzuimen. Het belangrijkste doel is het duurzaam hervatten van arbeid. De interventie “Perspectief op
Masterprogramma De organisatorische keten van verzuim en arbeidsongeschiktheid
15 maart 2022
3 dagen
€ 1.495,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Masterprogramma De organisatorische keten van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Verzuim en arbeidsongeschiktheid kan vanuit meerdere invalshoeken bekeken worden. Aan de ene kant is er het reguliere casemanagement, waarbij het losse dossier en de mens centraal staat. Aan het onderwerp zit echter ook een financiële en beleidsmatige kant vast. Wij zien bijvoorbeeld dat organisaties wel een verzuimbe
Workshop slim aanbesteden; zo werkt het wel!
-
0,5 dag
€ 245,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Workshop slim aanbesteden; zo werkt het wel!

Arbodienstverlening is complex en een aanbesteding over dit onderwerp is tijdrovend en vraagt om de juiste expertise. Naast wettelijke kaders zoals de WvP, nieuwe Arbowet, aangescherpte privacyregels en maatwerk / vangnetregelingen waar u rekening mee moet houden, wilt u de arbodienstverlener vinden die een bijdrage
Miniconferentie Eigen regie, maar bij wie?
01 februari 2022
2 uur
Gratis
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Miniconferentie Eigen regie, maar bij wie?

In de visie van Falke & Verbaan is verzuim sterk gerelateerd aan keuzes die mensen maken en het gedrag dat daaruit voortkomt. Maar bij wie ligt de regie als het gaat om de inzetbaarheid van medewerkers? Is dit Human Resources, als verantwoordelijke voor het strategisch beleid? Is het de leidinggevende die het dicht
Collegereeks: Strategisch Adviseur Sociale Zekerheid
-
6 dagen
€ 2.995,-
Arboprofessionals
Bekijk deze opleiding

Collegereeks: Strategisch Adviseur Sociale Zekerheid

De collegereeks Strategisch Adviseur Sociale Zekerheid daagt u uit om uw kennis en leiderschapsvaardigheden verder te verdiepen en verbreden binnen het interessante veld van Sociale Zekerheid. Op basis van wetenschappelijke kennis en ervaring neemt uw docent u op interactieve wijze mee door interessante thema’s als l
Masterclass Gedragsmatige visie op verzuim en de advies rol van HR
25 januari 2022
1 dag
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Masterclass Gedragsmatige visie op verzuim en de advies rol van HR

In de visie van Falke & Verbaan is verzuim sterk gerelateerd aan keuzes die mensen maken en het gedrag dat daaruit voortkomt. Tijdens deze 1-daagse training wordt u als HR-functionaris meegenomen in de gedragsmatige visie op verzuim, en krijgt u daarnaast handvatten aangereikt om vanuit deze visie effectief een adv
Masterprogramma Verzuim en Gedrag (blended)
20 januari 2022
2 dagen
€ 1.195, -
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Masterprogramma Verzuim en Gedrag (blended)

In de visie van Falke & Verbaan is verzuim sterk gerelateerd aan keuzes die mensen maken en het gedrag dat daaruit voortkomt. Wij gaan ervan uit dat de (direct) leidinggevende de meeste invloed heeft op het ‘verzuimgedrag’ van medewerkers.
Training Omgaan met medewerkers met psychische klachten
14 april 2022
1 dag
Nu voor € 495,-
Management en medewerkers
Bekijk deze opleiding

Training Omgaan met medewerkers met psychische klachten

Wat doet u als uw werknemer psychische klachten heeft? Tijdens deze training krijgt u inzicht in het gedrag van mensen met psychische klachten en hoe u er op in kunt spelen in de praktijk.
Training De Preventiemedewerker: Beheersen van arbeidsrisico’s
17 februari 2022
2 dagen
€ 995,-
Arboprofessionals
Bekijk deze opleiding

Training De Preventiemedewerker: Beheersen van arbeidsrisico’s

Voldoet uw organisatie aan de eisen die volgens de nieuwe arbowet worden gesteld aan de preventiemedewerker? Is het takenpakket van deze medewerker helder en heeft de ondernemingsraad hiermee ingestemd? Hoe is ervoor gezorgd dat er in de RI&E voldoende aandacht is besteed aan de psychosociale arbeidsbelasting?
Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid (BASZ) – Post HBO opleiding
29 maart 2022
19 dagen (1 jaar)
€ 7.995,- inclusief lesmateriaal, boeken en arrangementskosten
Verzuim- en re-integratie-specialisten
Bekijk deze opleiding

Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid (BASZ) – Post HBO opleiding

De Post HBO Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid (BASZ) leidt u op tot solide organisatieadviseur op het gebied van sociale zekerheid, inzetbaarheid en re-integratievraagstukken. De Post HBO BASZ benadert de thematiek vanuit de bedrijfskunde, waarin de integrale benadering van bedrijfsvoering de essentie is. 
Praktijkopleiding Adviseur Sociale Zekerheid
-
8 dagen
€ 3.550,- inclusief lesmateriaal, boeken en arrangementskosten
Verzuim- en re-integratie-specialisten
Bekijk deze opleiding

Praktijkopleiding Adviseur Sociale Zekerheid

De praktijkopleiding adviseur sociale zekerheid leidt u op tot inhoudelijk expert op het gebied van sociale zekerheid en re-integratievraagstukken. De praktijkopleiding sluit goed aan bij de Post HBO Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid en biedt direct vrijstelling in deze opleiding.
Training Anders analyseren en rapporteren van verzuimcijfers
18 januari 2022
1 dag
€ 595,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Training Anders analyseren en rapporteren van verzuimcijfers

Als professional in de Human Resources, arbodienstverlening of als leidinggevende heeft u een belangrijke taak binnen de verzuimbeheersing. De verzuimcijfers van uw afdeling of organisatie geven u veel informatie over het verzuimgedrag en vormen een belangrijke input voor de preventie en reductie van verzuim. Als u wee