Opleidingen

Ondanks de coronacrisis zijn wij er voor u. Om deze reden bieden we vanaf nu een deel van onze trainingen geheel online aan. Uiteraard wijken de online-trainingen inhoudelijk niet af ten opzichte van hetgeen u van ons gewend bent. De trainingen worden verdeeld over dagdelen zodat dit goed te combineren is met de overige ballen die u wellicht in de lucht moet houden.

 

Opleidingen
Datum
Duur
Prijs
Categorieën
Virtueel college arbodienstverlening aanbesteden
14 september 2021
2 uur
€ 99,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Virtueel college arbodienstverlening aanbesteden

Arbodienstverlening is complex en een aanbesteding over dit onderwerp is tijdrovend en vraagt om de juiste expertise. Naast wettelijke kaders zoals de WvP, nieuwe Arbowet, aangescherpte privacyregels en maatwerk / vangnetregelingen waar u rekening mee moet houden, wilt u de arbodienstverlener vinden die een bijdrage
Virtueel college Wet verbetering Poortwachter en dossiervorming
30 augustus 2021
2 uur
€ 99,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Virtueel college Wet verbetering Poortwachter en dossiervorming

Ilse Dieben nodigt u van harte uit in haar digitale classroom. Tijdens deze online sessie doorloopt ze met u de Wet verbetering Poortwachter en kijkt ze naar het belang van de dossiervorming. Deze online sessie maakt onderdeel uit van een serie virtuele colleges die in de maand september worden gehouden. Klik hier voor
Virtueel college verzuimcijfers
01 september 2021
2 uur
€ 99,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Virtueel college verzuimcijfers

De verzuimcijfers van uw afdeling of organisatie geven u veel informatie over het verzuimgedrag en vormen een belangrijke input voor de preventie en reductie van verzuim. Als u weet hoe u deze cijfers kunt analyseren en interpreteren. Deze online sessie maakt onderdeel uit van een serie virtuele colleges die in de maan
Virtueel college AVG
02 september 2021
2 uur
€ 99,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Virtueel college AVG

Margot Brouwer nodigt u van harte uit in haar digitale classroom. Tijdens deze online sessie van twee uur geeft zij u inzicht in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wat betekent dit binnen het verzuimmanagement en hoe voert u een correct (verzuim)gesprek? Deze online sessie maakt onderdeel uit van een serie vi
Virtueel college WIA Eigen Risico Drager
01 september 2021
2 uur
€ 99,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Virtueel college WIA Eigen Risico Drager

Janthony Wielink nodigt u van harte uit in zijn digitale classroom. Tijdens deze online sessie van twee uur geeft hij inzicht wat WIA eigen risico drager inhoudt. Deze online sessie maakt onderdeel uit van een serie virtuele colleges die in de maand september worden gehouden. Klik hier voor een overzicht van alle colle
Virtueel college WIA-Financieel voor de werknemer
02 september 2021
2 uur
€ 99,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Virtueel college WIA-Financieel voor de werknemer

Janthony Wielink nodigt u van harte uit in zijn digitale classroom. Tijdens deze online sessie van twee uur geeft hij inzicht in de financiële toekomst van de werknemer wanneer er sprake is van de WIA. Deze online sessie maakt onderdeel uit van een serie virtuele colleges die in de maand september worden gehouden. Kli
Virtueel college WIA-Financieel voor de werkgever
02 september 2021
2 uur
€ 99,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Virtueel college WIA-Financieel voor de werkgever

Janthony Wielink nodigt u van harte uit in zijn digitale classroom. Tijdens deze online sessie van twee uur staat hij stil bij de mutaties die je tegenkomt wanneer je als werkgever in aanraking komt met de WIA. Deze online sessie maakt onderdeel uit van een serie virtuele colleges die in de maand september worden gehou
Virtueel college Mutaties in WIA
31 augustus 2021
2 uur
€ 99,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Virtueel college Mutaties in WIA

Janthony Wielink nodigt u van harte uit in zijn digitale classroom. Tijdens deze online sessie van twee uur staat hij stil bij de mutaties die je tegenkomt wanneer je als werkgever in aanraking komt met de WIA. Deze online sessie maakt onderdeel uit van een serie virtuele colleges die in de maand september worden gehou
Virtueel college Mate van arbeidsongeschiktheid
30 augustus 2021
2 uur
€ 99,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Virtueel college Mate van arbeidsongeschiktheid

Janthony Wielink nodigt u van harte uit in zijn digitale classroom. Tijdens deze online sessie van twee uur staat hij stil bij verschillende onderdelen die te maken hebben bij arbeidsongeschiktheid. Deze online sessie maakt onderdeel uit van een serie virtuele colleges die in de maand september worden gehouden. Klik hi
Virtueel college WIA claimbeoordeling
30 augustus 2021
2 uur
€ 99,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Virtueel college WIA claimbeoordeling

Janthony Wielink nodigt u van harte uit in zijn digitale classroom. Tijdens deze online sessie van twee uur legt hij uit hoe het recht, duur en hoogte van de WIA-claimbeoordeling wordt bepaald. Daarnaast licht hij toe hoe de mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald en staat hij stil bij de WGA en IVA. Deze online s
Miniconferentie Perspectief op Werk(en)
-
Gratis
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Miniconferentie Perspectief op Werk(en)

Vanuit goed werkgeverschap oog hebben voor langdurig verzuim. Falke & Verbaan heeft in samenwerking met TNO een evidence based interventie ontwikkeld voor medewerkers die – om welke reden dan ook – langdurig verzuimen. Het belangrijkste doel is het duurzaam hervatten van arbeid. De interventie “Perspectief op
Virtueel guest college positieve gezondheid
25 november 2021
1 dagdeel
€ 295,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Virtueel guest college positieve gezondheid

In het kader van haar onderzoek naar veerkracht ontwikkelde arts-onderzoeker Machteld Huber een nieuw begrip van gezondheid. Als geen ander kan zij de wetenschappelijke achtergrond ervan en de verdere ontwikkeling tot het begrip Positieve Gezondheid met 6 dimensies introduceren. Hoe is het sinds de ontwikkeling verder
Online lunchbreak sessie e-learning voor medewerkers
16 september 2021
Gratis
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Online lunchbreak sessie e-learning voor medewerkers

E-learning voor medewerkers In de gedragsmatige visie op verzuim van Falke & Verbaan speelt de medewerker een belangrijke rol in het terugdringen van verzuim en het vergroten van hun eigen inzetbaarheid. Het is van essentieel belang om medewerkers actief te betrekken in de gewenste gedragsverandering en hen meer in
Masterclass motiverende gespreksvoering
11 november 2021
1 dag
€ 595,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Masterclass motiverende gespreksvoering

Het doel van Motiverende Gespreksvoering (MGV) is middels samenwerking de persoonlijke motivatie en het commitment voor een bepaald doel in gedragsverandering van een medewerker te versterken. Door persoonlijke verbinding van de organisatie met haar medewerker wordt de effectiviteit van een gedragsverandering vanuit de
Masterprogramma De organisatorische keten van verzuim en arbeidsongeschiktheid
21 september 2021
3 dagen
€ 1.495,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Masterprogramma De organisatorische keten van verzuim en arbeidsongeschiktheid

Verzuim en arbeidsongeschiktheid kan vanuit meerdere invalshoeken bekeken worden. Aan de ene kant is er het reguliere casemanagement, waarbij het losse dossier en de mens centraal staat. Aan het onderwerp zit echter ook een financiële en beleidsmatige kant vast. Wij zien bijvoorbeeld dat organisaties wel een verzuimbe
Masterclass WIA in de praktijk
07 oktober 2021
1 dag
Nu voor de virtuele prijs van € 495,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Masterclass WIA in de praktijk

Sinds de invoering van de WIA in 2005, wordt deze nog altijd als zeer complex ervaren. Enerzijds is er voor de werknemer een bijna ondoorgrondelijk woud van regels, voordat je na twee jaar wachttijd in de WIA terecht (kunt) komen. Anderzijds worden werkgevers ‘gestraft’ voor WIA en Ziektewet instroom van we
Workshop slim aanbesteden; zo werkt het wel!
05 oktober 2021
0,5 dag
€ 245,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Workshop slim aanbesteden; zo werkt het wel!

Arbodienstverlening is complex en een aanbesteding over dit onderwerp is tijdrovend en vraagt om de juiste expertise. Naast wettelijke kaders zoals de WvP, nieuwe Arbowet, aangescherpte privacyregels en maatwerk / vangnetregelingen waar u rekening mee moet houden, wilt u de arbodienstverlener vinden die een bijdrage
Miniconferentie Eigen regie, maar bij wie?
21 september 2021
2 uur
Gratis
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Miniconferentie Eigen regie, maar bij wie?

In de visie van Falke & Verbaan is verzuim sterk gerelateerd aan keuzes die mensen maken en het gedrag dat daaruit voortkomt. Maar bij wie ligt de regie als het gaat om de inzetbaarheid van medewerkers? Is dit Human Resources, als verantwoordelijke voor het strategisch beleid? Is het de leidinggevende die het dicht
Collegereeks: Strategisch Adviseur Sociale Zekerheid
23 september 2021
6 dagen
€ 2.995,-
Arboprofessionals
Bekijk deze opleiding

Collegereeks: Strategisch Adviseur Sociale Zekerheid

De collegereeks Strategisch Adviseur Sociale Zekerheid daagt u uit om uw kennis en leiderschapsvaardigheden verder te verdiepen en verbreden binnen het interessante veld van Sociale Zekerheid. Op basis van wetenschappelijke kennis en ervaring neemt uw docent u op interactieve wijze mee door interessante thema’s als l
Masterclass Gedragsmatige visie op verzuim en de advies rol van HR
05 oktober 2021
1 dag
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Masterclass Gedragsmatige visie op verzuim en de advies rol van HR

In de visie van Falke & Verbaan is verzuim sterk gerelateerd aan keuzes die mensen maken en het gedrag dat daaruit voortkomt. Tijdens deze 1-daagse training wordt u als HR-functionaris meegenomen in de gedragsmatige visie op verzuim, en krijgt u daarnaast handvatten aangereikt om vanuit deze visie effectief een adv
Masterprogramma Verzuim en Gedrag (blended)
21 september 2021
2 dagen
€ 1.195, -
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Masterprogramma Verzuim en Gedrag (blended)

In de visie van Falke & Verbaan is verzuim sterk gerelateerd aan keuzes die mensen maken en het gedrag dat daaruit voortkomt. Wij gaan ervan uit dat de (direct) leidinggevende de meeste invloed heeft op het ‘verzuimgedrag’ van medewerkers.
Masterprogramma Re-integratiekunde: De theorie en de praktijk (3 dagen)
05 oktober 2021
3 dagen
€ 1.495,-
Arboprofessionals
Bekijk deze opleiding

Masterprogramma Re-integratiekunde: De theorie en de praktijk (3 dagen)

U bent in uw rol aanspreekpunt voor ziekteverzuim en re-integratie. In uw speelveld adviseert u uw organisatie dagelijks over de te volgen stappen in het re-integratieproces en de daarbij horende toetsing door het UWV. U heeft echter behoefte aan een verdere verdieping van uw kennis.
Training Omgaan met medewerkers met psychische klachten
28 september 2021
1 dag
Nu voor € 495,-
Management en medewerkers
Bekijk deze opleiding

Training Omgaan met medewerkers met psychische klachten

Wat doet u als uw werknemer psychische klachten heeft? Tijdens deze training krijgt u inzicht in het gedrag van mensen met psychische klachten en hoe u er op in kunt spelen in de praktijk.
Training De Preventiemedewerker: Beheersen van arbeidsrisico’s
08 februari 2022
2 dagen
€ 995,-
Arboprofessionals
Bekijk deze opleiding

Training De Preventiemedewerker: Beheersen van arbeidsrisico’s

Voldoet uw organisatie aan de eisen die volgens de nieuwe arbowet worden gesteld aan de preventiemedewerker? Is het takenpakket van deze medewerker helder en heeft de ondernemingsraad hiermee ingestemd? Hoe is ervoor gezorgd dat er in de RI&E voldoende aandacht is besteed aan de psychosociale arbeidsbelasting?
Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid (BASZ) – Post HBO opleiding
05 oktober 2021
19 dagen (1 jaar)
€ 7.995,- inclusief lesmateriaal, boeken en arrangementskosten
Verzuim- en re-integratie-specialisten
Bekijk deze opleiding

Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid (BASZ) – Post HBO opleiding

De Post HBO Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid (BASZ) leidt u op tot solide organisatieadviseur op het gebied van sociale zekerheid, inzetbaarheid en re-integratievraagstukken. De Post HBO BASZ benadert de thematiek vanuit de bedrijfskunde, waarin de integrale benadering van bedrijfsvoering de essentie is. 
Training Anders analyseren en rapporteren van verzuimcijfers
28 oktober 2021
1 dag
€ 595,-
HR Adviseurs
Bekijk deze opleiding

Training Anders analyseren en rapporteren van verzuimcijfers

Als professional in de Human Resources, arbodienstverlening of als leidinggevende heeft u een belangrijke taak binnen de verzuimbeheersing. De verzuimcijfers van uw afdeling of organisatie geven u veel informatie over het verzuimgedrag en vormen een belangrijke input voor de preventie en reductie van verzuim. Als u wee