Workshop Eigen Regie Model en de nieuwe beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens
 • 25 jaar ervaring
 • Deelnemers per jaar: 9436
 • Top professionals

Workshop Eigen Regie Model en de nieuwe beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens

17-05-2021 21:15 - 22:15

In 2016 zijn de Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke (verzuimende) werknemers door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) herzien en geactualiseerd.  De Beleidsregels roepen veel vragen op bij organisaties, management, HR- en arboprofessionals met betrekking tot het respecteren van de privacy van medewerkers.

Door een uitspraak van de voorzieningenrechter is daarnaast ook  jurisprudentie ontstaan over het oordeel van de AP over de werkwijze rond de verzuimbegeleiding van medewerkers binnen een zorginstelling. Tegen deze uitspraak is echter nog Hoger Beroep mogelijk. De uitspraak kan controversieel worden genoemd aangezien de procedures en werkwijzen al sinds het begin van de jaren negentig als ‘gemeengoed’ worden beschouwd. Toch is het verstandig om binnen uw organisatie de wijze van verwerking van persoonsgegevens bij verzuim en preventie van verzuim eens onder de loep te nemen.

 

Hoe kunt u omgaan met de Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke (verzuimende) werknemers door de AP in het algemeen en in het bijzonder binnen het Eigen Regiemodel?

Het goede nieuws is dat aan een verantwoorde uitvoering van het Eigen-Regiemodel, het gedragsmodel en goed werkgever- en werknemerschap ten grondslag liggen. De Beleidsregels dwingen de leidinggevenden niet met hun medewerkers in discussie te gaan over ziektes, klachten en beperkingen en behandelingen. Daarnaast verbiedt de AP verkapte arbeidsongeschiktheidbeoordelingen te laten doen door onbevoegden en dit vast te leggen in re-integratiedossiers en verzuimsystemen.

De basis uitgangspunten van de AP zijn grotendeels  in lijn met de werkwijze van Falke & Verbaan. De AP is niet tegen een open communicatie (dialoog) tussen werknemer en werkgever zoals dat in Nederland over het algemeen ‘gemeen goed’ is.  Wel is de AP tegen een onjuiste verwerking van afgeleide gezondheidskundige gegevens in dossiers. Het verschil ten aanzien van het verleden is dat de AP daar nu veel verder in gaat. Hier zit dan ook het bezwaar van veel juristen en arbodienstverleners. Uit de eerste ervaringen kan worden geconcludeerd dat de AP bij handhaving zeer ver gaat en daarbij dwangsommen en boetes (die in de tonnen kunnen oplopen) niet uit de weg gaat.

 

Wat is de workshop ‘Eigen Regie Model en de nieuwe beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens’?

In deze compacte workshop staan de volgende onderwerpen op het programma:

 • De achtergrond van de beleidsregels van de AP
 • Uitgangspunten gedragsmodel en Eigen-Regiemodel
 • De rol van de bedrijfsarts
 • Hoe verantwoord dossier te voeren door leidinggevenden, casemanagers, arbo- en HR professionals en gedelegeerden in de verlengde arm
 • Hoe om te gaan met:
  • Taakdelegatie binnen de verlengde arm constructie/ functionele eenheid
  • Het vangnet ZW casuïstiek
  • De communicatie over preventieve onderzoeken en maatregelen los van verzuim, inclusief participatie chronisch zieken en arbeidsgehandicapten
  • De inzet en gegevensuitwisseling met interventionisten uit de providerboog en re-integratiebedrijven

Resultaten

Na het volgen van deze workshop heeft u meer inzicht in het verantwoord vastleggen van gegevens rondom inzetbaarheid,  zodat de privacy van werknemers kan worden geborgd.

 

Is deze workshop iets voor u?

Deze workshop is geschikt voor leidinggevenden, HR- en arboprofessionals en bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen en casemanagers.

 

Vervolg

Na deze workshop kunt u deelnemen aan een van de workshops Taakdelegatie in de praktijk.

Ook kan er een vervolgworkshop incompany verzorgd worden, waarbij we die dieper ingaan op uw eigen casuïstiek.

 

Over de trainers

Reijer Pille (directeur Falke & Verbaan) en Martina Roukema (consultant Falke & Verbaan).

Advies op maat

Ontvangt u graag meer informatie of wilt u advies van onze consultants Learning en Development? Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

035 – 6997100

Offerte aanvragen

blended-learning
block-Blended-Learning

Perspectief op werken

Falke & Verbaan heeft in samenwerking met TNO een evidence based interventie ontwikkeld voor medewerkers die – om welke reden dan ook – langdurig verzuimen. Het belangrijkste doel is het duurzaam hervatten van arbeid.
De interventie “Perspectief op Werk(en)” is gebaseerd op bewezen effectieve methodiek van TNO die al ruim 20 jaar wordt ingezet om langdurig werklozen te bewegen en activeren richting werk. De methodiek sluit naadloos aan op het gedachtengoed van Fishbein en Ajzen, wat de basis vormt van de gedragsmatige visie op verzuim (gedragsmodel).

Lees meer…

Maatwerk

Organisatie ontwikkelingen en -doelstellingen, persoonlijke leerwensen en leerrendement dat zij dé uitgangspunten voor het samenstellen een maatwerkprogramma. Aan alle programma’s uit ons aanbod kunt u samen met uw collega’s deelnemen. Bel voor een intake gesprek met de consultant van de Falke & Verbaan Academie.

Lees meer…