Workshop De bedrijfsarts en schadelastbeheersing voor werkgever en werknemer
  • 25 jaar ervaring
  • Deelnemers per jaar: 9436
  • Top professionals

Workshop De bedrijfsarts en schadelastbeheersing voor werkgever en werknemer

17-05-2021 20:14 - 21:14

Schadelastbeheersing in de loondoorbetalingsperiode, en speciaal bij ERD ZW en WGA.

 

Inleiding

Bedrijfsartsen en schadelastbeheersing. Deze combinatie is niet altijd makkelijk gezien de aloude discussie over claimbeoordeling door bedrijfsartsen. Hoe blijf je onafhankelijk tussen belangen van de werkgever, de verzekeraar en uiteraard de werknemer zelf? Hoe ga je om met de verzekeringsgeneeskundige aspecten van schadelastbeheersing in de rol van de bedrijfsarts? Hoe draagt inzicht in de schadelast bij aan re-integratie? Welke privacy-aspecten zijn relevant?

Deze dilemma's komen uitvoerig aan de orde in de workshop: De bedrijfsarts en schadelastbeheersing bij ERD ZW en WGA. De workshop wordt verzorgd door collega's die in de praktijk staan en in de lastige materie een reputatie hebben opgebouwd. Kortom: volop gelegenheid om van hun kennis en ervaring te leren.

 

Wat houdt deze workshop in?

Verzuim en arbeidsongeschiktheid hebben grote implicaties, zowel financieel als sociaal. Dit geeft aanleiding tot een grote schadelast, en tot (tegenstelling in) belangen voor zowel werkgever, verzekeraar als werknemer. Dit kan leiden tot verwachtingen of eisen aan de bedrijfsarts. Binnen deze workshop wordt geanalyseerd welke financiële schadelast bestaat,  Welke schadelast voor werkgever en werknemer tevens aanwezig is en wat de betekenis is voor de relatie tussen werkgever en werknemer enerzijds en bedrijfsarts anderzijds. Op basis hiervan wordt de betekenis uitgewerkt voor de rechtspositionele positie van de bedrijfsarts, en voor het praktische proces van verzuimbegeleiding, re-integratie en beoordeling van arbeidsmogelijkheden. Tevens wordt de relatie gelegd met het verdrag worden.

 

Resultaten

U krijgt inzicht in de potentiële schadelast voor werkgever en werknemer. U heeft inzicht in het krachtenveld  tussen werkgever, werknemer en verzekeraar, en heeft inzicht in het bewaken van de juiste positie als bedrijfsarts binnen dat krachtenveld.

U leert de schadelast te gebruiken om het uiteindelijke resultaat voor werkgever en werknemers optimaal mogelijk te laten zijn.

 

Is deze workshop iets voor u?

U bent bedrijfsarts en werkzaam in verzuimbegeleiding en/of beoordeling van arbeidsmogelijkheden.

 

Over de trainer

Han Hullen, bedrijfs-en verzekeringsarts. Hij is zowel actief als bedrijfsarts binnen enkele organisaties, als adviserend op het raakvlak van bedrijfsgeneeskunde en verzekeringsgeneeskunde, via coaching en intervisie van collega’s, via uitvoeren van second opinions, en via verzekeringsgeneeskundige expertises. Hij is medisch adviseur van Falke & Verbaan en van Immediator.

Advies op maat

Ontvangt u graag meer informatie of wilt u advies van onze consultants Learning en Development? Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

035 – 6997100

Offerte aanvragen

blended-learning
block-Blended-Learning

Perspectief op werken

Falke & Verbaan heeft in samenwerking met TNO een evidence based interventie ontwikkeld voor medewerkers die – om welke reden dan ook – langdurig verzuimen. Het belangrijkste doel is het duurzaam hervatten van arbeid.
De interventie “Perspectief op Werk(en)” is gebaseerd op bewezen effectieve methodiek van TNO die al ruim 20 jaar wordt ingezet om langdurig werklozen te bewegen en activeren richting werk. De methodiek sluit naadloos aan op het gedachtengoed van Fishbein en Ajzen, wat de basis vormt van de gedragsmatige visie op verzuim (gedragsmodel).

Lees meer…

Maatwerk

Organisatie ontwikkelingen en -doelstellingen, persoonlijke leerwensen en leerrendement dat zij dé uitgangspunten voor het samenstellen een maatwerkprogramma. Aan alle programma’s uit ons aanbod kunt u samen met uw collega’s deelnemen. Bel voor een intake gesprek met de consultant van de Falke & Verbaan Academie.

Lees meer…