Perspectief op werken
 • 25 jaar ervaring
 • Deelnemers per jaar: 9436
 • Top professionals

Perspectief op werken

View Calendar
16-01-2022 15:57 - 21-11-2025 15:58

Uit onderzoek blijkt dat het verrichten van betaalde arbeid bijdraagt aan het welbevinden van mensen; het heeft een positief effect op zowel de fysieke, mentale als sociale gezondheid. Daarmee is het dus belangrijk om, vanuit goed werkgeverschap, oog te hebben voor medewerkers die langdurig verzuimen.

Falke & Verbaan heeft in samenwerking met onderzoeksinstituut TNO een nieuwe interventie ontwikkeld voor medewerkers die – om welke reden dan ook – langdurig verzuimen, met als belangrijkste doel creëren van hernieuwd perspectief op werk. Dit gebeurt door middel van het stimuleren en vergroten van de self-efficacy bij deelnemers. Self-efficacy gaat over de mate waarin mensen vertrouwen hebben in eigen kunnen. Dus in dit kader: het vertrouwen dat de verzuimende medewerker in zichzelf heeft om in staat te zijn daadwerkelijk te hervatten. Tijdens de interventie worden medewerkers gestimuleerd en geactiveerd om, in het belang van henzelf én de werkgever, stappen te zetten richting werk.

Doelgroep

Wij richten ons bij deze interventie op alle werknemers die al langer dan vier weken verzuimen zonder duidelijk verwachte werkhervattingsdatum. Er gelden geen specifieke voorwaarden voor het soort klachten. Doordat wij de deelnemers met gelijkwaardig werk- en denkniveau bij elkaar plaatsen, ontstaat er een homogene leeromgeving waarin van en met elkaar geleerd kan worden. Bij inschrijving kunt u in het opmerkingenveld aangeven of u kiest voor de doelgroep MBO of HBO werk-en denkniveau.

Onze aanpak

Tijdens de workshops worden de deelnemers gezien en benaderd als experts van hun eigen situatie. Zij worden uitgedaagd om individueel en als groep oplossingen te bedenken voor de geldende vraagstukken en hieruit de meest passende te kiezen. Op deze manier stimuleren wij de eigen verantwoordelijkheid. De workshops worden begeleid door twee gecertificeerde SKILLS-trainers van Falke & Verbaan. Vanuit een coachende houding dragen zij zorg voor het creëren van een veilige leeromgeving. Hierbij werken zij volgens de volgende basisprincipes:

 • Vertrouw op het groepsproces;
 • Competentiebeleving is belangrijker dan een ‘correcte’ uitvoering van opdrachten;
 • Gedrag is niet goed of fout.

De rol van de leidinggevende is cruciaal voor het succes van de interventie. Om deze reden organiseren wij een evaluatiebijeenkomst voor de leidinggevenden van de deelnemers na de laatste workshop van de interventie. Tijdens deze ca. 2 uur durende bijeenkomst wordt – met inachtneming van de privacy – geëvalueerd hoe de interventie is verlopen en welke acties gewenst dan wel noodzakelijk zijn voor het vervolg.  Hierbij ontvangen de leidinggevenden tips over hoe de opvolging het beste kan worden aangepakt.

De ervaring leert dat kennis van de gedragsmatige visie bij de leidinggevende een positieve bijdrage levert aan de opvolging en begeleiding van de deelnemer. Als deze kennis niet of onvoldoende aanwezig is, adviseren wij (de eerste dag van) het masterprogramma verzuim en gedrag te volgen.

Planning

Door te klikken op de startdata bij planning ziet u de data per doelgroep terug.

Related upcoming events

 • 18-01-2022 09:45 - 18-01-2022 09:45

  Bedankt voor uw interesse in onze miniconferentie Perspectief op Werk(en). Wij hebben geen brochure van de miniconferentie beschikbaar. U vindt alle informatie terug op onze website. Mocht u toch een vraag hebben, bel of mail ons dan gerust via academie@falkeverbaan.nl of 035-6997100.

   

 • 01-02-2022 10:00 - 01-02-2022 10:00

  Er is voor deze miniconferentie geen brochure beschikbaar.

 • 01-03-2022 09:45 - 01-03-2022 09:45

  Bedankt voor uw interesse in onze miniconferentie Perspectief op Werk(en). Wij hebben geen brochure van de miniconferentie beschikbaar. U vindt alle informatie terug op onze website. Mocht u toch een vraag hebben, bel of mail ons dan gerust via academie@falkeverbaan.nl of 035-6997100.

   

 • 12-04-2022 09:45 - 12-04-2022 09:45

  Bedankt voor uw interesse in onze miniconferentie Perspectief op Werk(en). Wij hebben geen brochure van de miniconferentie beschikbaar. U vindt alle informatie terug op onze website. Mocht u toch een vraag hebben, bel of mail ons dan gerust via academie@falkeverbaan.nl of 035-6997100.

   

 • 25-05-2022 09:45 - 25-05-2022 09:45

  Bedankt voor uw interesse in onze miniconferentie Perspectief op Werk(en). Wij hebben geen brochure van de miniconferentie beschikbaar. U vindt alle informatie terug op onze website. Mocht u toch een vraag hebben, bel of mail ons dan gerust via academie@falkeverbaan.nl of 035-6997100.

   

 • 29-06-2022 09:45 - 29-06-2022 09:45

  Bedankt voor uw interesse in onze miniconferentie Perspectief op Werk(en). Wij hebben geen brochure van de miniconferentie beschikbaar. U vindt alle informatie terug op onze website. Mocht u toch een vraag hebben, bel of mail ons dan gerust via academie@falkeverbaan.nl of 035-6997100.

   

Advies op maat

Ontvangt u graag meer informatie of wilt u advies van onze consultants Learning en Development? Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

035 – 6997100

Offerte aanvragen

blended-learning
block-Blended-Learning

Perspectief op werken

Falke & Verbaan heeft in samenwerking met TNO een evidence based interventie ontwikkeld voor medewerkers die – om welke reden dan ook – langdurig verzuimen. Het belangrijkste doel is het duurzaam hervatten van arbeid.
De interventie “Perspectief op Werk(en)” is gebaseerd op bewezen effectieve methodiek van TNO die al ruim 20 jaar wordt ingezet om langdurig werklozen te bewegen en activeren richting werk. De methodiek sluit naadloos aan op het gedachtengoed van Fishbein en Ajzen, wat de basis vormt van de gedragsmatige visie op verzuim (gedragsmodel).

Lees meer…

Maatwerk

Organisatie ontwikkelingen en -doelstellingen, persoonlijke leerwensen en leerrendement dat zij dé uitgangspunten voor het samenstellen een maatwerkprogramma. Aan alle programma’s uit ons aanbod kunt u samen met uw collega’s deelnemen. Bel voor een intake gesprek met de consultant van de Falke & Verbaan Academie.

Lees meer…