Training De Preventiemedewerker: Beheersen van arbeidsrisico’s
  • 25 jaar ervaring
  • Deelnemers per jaar: 9436
  • Top professionals

Training De Preventiemedewerker: Beheersen van arbeidsrisico’s

Back
01-01-2021 - 01-08-2023 Gehele dag

Voldoet uw organisatie aan de eisen die volgens de nieuwe arbowet worden gesteld aan de preventiemedewerker? Is het takenpakket van deze medewerker helder en heeft de ondernemingsraad hiermee ingestemd? Hoe is ervoor gezorgd dat er in de RI&E voldoende aandacht is besteed aan de psychosociale arbeidsbelasting?

Sinds 1 januari 2017 zijn er nieuwe eisen gesteld aan de rol van preventiemedewerker en krijgt de preventiemedewerker een prominentere rol binnen de organisatie. Het wordt de taak van de preventiemedewerker om te adviseren en nauwer samen te werken met (externe) arbodienstverleners en de bedrijfsarts.  Daarnaast wordt de positie van de preventiemedewerker versterkt doordat  de instemming van de ondernemersraad verplicht is  bij de keuze en de positionering van de preventiemedewerker.

Resultaat

  • Basiskennis op het gebied van arbeidsomstandigheden, specifiek gericht op de branche.
  • Zicht op de prioritaire risico’s in de branche: aanpakken van wat effect heeft.
  • Handvatten om de kwaliteit van de RI&E te beoordelen.
  • Handvatten om de samenwerking met de Arbodienstverleners te beoordelen.
  • De invloed van gedrag van medewerkers op arbeidsomstandigheden.

Onze aanpak

Onze docent, werkzaam in de wereld van de arbodienstverlening, neemt u aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden mee door thema's als preventie, de Arbowet en de RI&E. U wordt continu uitgedaagd om de theorie te vertalen naar uw eigen werkpraktijk. Als voorbereiding op de bijeenkomsten evalueert u dan ook de RI&E en het functioneren van de arbodienstverlening binnen uw eigen organisatie. Tijdens de bijeenkomsten werkt u samen met uw mededeelnemers met de 'Arbo-aanpak actielijst'.

Na de training

Wij raden als vervolg op deze training de volgende interessante opleidingen en/of trainingen als verdieping aan:

Advies op maat

Ontvangt u graag meer informatie of wilt u advies van onze consultants Learning en Development? Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

035 – 6997100

Offerte aanvragen

blended-learning
block-Blended-Learning

Perspectief op werken

Falke & Verbaan heeft in samenwerking met TNO een evidence based interventie ontwikkeld voor medewerkers die – om welke reden dan ook – langdurig verzuimen. Het belangrijkste doel is het duurzaam hervatten van arbeid.
De interventie “Perspectief op Werk(en)” is gebaseerd op bewezen effectieve methodiek van TNO die al ruim 20 jaar wordt ingezet om langdurig werklozen te bewegen en activeren richting werk. De methodiek sluit naadloos aan op het gedachtengoed van Fishbein en Ajzen, wat de basis vormt van de gedragsmatige visie op verzuim (gedragsmodel).

Lees meer…

Maatwerk

Organisatie ontwikkelingen en -doelstellingen, persoonlijke leerwensen en leerrendement dat zij dé uitgangspunten voor het samenstellen een maatwerkprogramma. Aan alle programma’s uit ons aanbod kunt u samen met uw collega’s deelnemen. Bel voor een intake gesprek met de consultant van de Falke & Verbaan Academie.

Lees meer…