Masterprogramma De bedrijfsarts als adviseur inzetbaarheid
 • 25 jaar ervaring
 • Deelnemers per jaar: 9436
 • Top professionals

Masterprogramma De bedrijfsarts als adviseur inzetbaarheid

View Calendar
20-03-2018 09:30 - 23-04-2018 17:00

Een goede werkgever investeert graag in de gezondheid van haar werknemers en maakt daarbij gebruik van de bedrijfsarts als adviseur. De bedrijfsarts levert door zijn adviezen een succesvolle bijdrage aan de beheersing en reductie van verzuim bij de werkgever. De bedrijfsarts is een medisch expert, samenwerker, communicator en organisator. Tijdens ons Masterprogramma De Bedrijfsarts als Adviseur Inzetbaarheid stellen wij de bedrijfsarts in staat zichzelf uit te dagen om succesvol invulling te geven aan deze veelzijdige rol.

Uw resultaat

 • U bent op de hoogte van de gedragsmatige visie van Falke & Verbaan;
 • U bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van verzuim, arbo en verzekeringen;
 • U weet welke gevolgen de AVG heeft voor uw rol als bedrijfsarts;
 • U bent bekend met de verschillende rekenmethodieken om kort, lang en frequent verzuim te berekenen;
 • U adviseert zorgvuldig de betrokkenen wanneer er sprake is van complexe casuïstiek;
 • U bent op de hoogte van de belangrijkste richtlijnen uit de richtlijn Kanker en Werk (2017) van de NVAB.
 • U adviseert werkgever en werknemer zorgvuldig wanneer de diagnose kanker is gesteld;
 • U bent op de hoogte van de procedure van de tuchtrechter en weet welke do's en dont's gelden.

Onze aanpak

Het startpunt van het masterprogramma is het kernprogramma van twee dagen. Tijdens deze twee dagen stellen wij met elkaar een 'nieuwe' visie op verzuim vast. Falke & Verbaan hanteert de filosofie ‘verzuim is gedrag’. Deze benadering gaat uit van verzuim als resultante van een misfit tussen mens en werk in de breedste zin van het woord. Dit betekent dat sleutelen aan inzetbaarheid leidt tot minder verzuim.

Vervolgens verdiepen wij met elkaar het uitgangspunt ‘organisatieverandering door gedragsverandering’. Door verzuimreductie en verbeteren van inzetbaarheid in projectvorm aan te pakken bereikt u de gewenste resultaten. Hierbij staan wij ook stil bij de relatie tussen de bedrijfsarts als adviseur en de leidinggevende. Wij eindigen het hoofdprogramma met de veranderingen in de markt van verzuim, re-integratie en Arbo en welke gevolgen dit heeft voor de rol en positie van u als bedrijfsarts.

Na het tweedaagse kernprogramma vervolgt u het masterprogramma met vier losstaande masterclasses van een dagdeel. Samen met de docenten verdiept u uw kennis op verschillende interessante gebieden. U kunt hierbij denken aan Kanker en Werk en complexe casuïstiek.

Na het masterprogramma

Wij raden als vervolg op dit masterprogramma de volgende interessante opleidingen en/of trainingen als verdieping aan:

 

Advies op maat

Ontvangt u graag meer informatie of wilt u advies van onze consultants Learning en Development? Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

035 – 6997100

Offerte aanvragen

blended-learning
block-Blended-Learning

Perspectief op werken

Falke & Verbaan heeft in samenwerking met TNO een evidence based interventie ontwikkeld voor medewerkers die – om welke reden dan ook – langdurig verzuimen. Het belangrijkste doel is het duurzaam hervatten van arbeid.
De interventie “Perspectief op Werk(en)” is gebaseerd op bewezen effectieve methodiek van TNO die al ruim 20 jaar wordt ingezet om langdurig werklozen te bewegen en activeren richting werk. De methodiek sluit naadloos aan op het gedachtengoed van Fishbein en Ajzen, wat de basis vormt van de gedragsmatige visie op verzuim (gedragsmodel).

Lees meer…

Maatwerk

Organisatie ontwikkelingen en -doelstellingen, persoonlijke leerwensen en leerrendement dat zij dé uitgangspunten voor het samenstellen een maatwerkprogramma. Aan alle programma’s uit ons aanbod kunt u samen met uw collega’s deelnemen. Bel voor een intake gesprek met de consultant van de Falke & Verbaan Academie.

Lees meer…