Masterclass WIA in de praktijk
  • 25 jaar ervaring
  • Deelnemers per jaar: 9436
  • Top professionals

Masterclass WIA in de praktijk

View Calendar

Sinds de invoering van de WIA in 2005, wordt deze nog altijd als zeer complex ervaren. Enerzijds is er voor de werknemer een bijna ondoorgrondelijk woud van regels, voordat je na twee jaar wachttijd in de WIA terecht (kunt) komen. Anderzijds worden werkgevers 'gestraft' voor WIA en Ziektewet instroom van werknemers. Dat geldt met name voor de middelgrote en grote werkgevers. 
De ervaring leert dat er onvoldoende bewustzijn is welke (financiële) gevolgen ziekteverzuim en WIA instroom voor de organisatie en haar medewerkers heeft. Goed risicomanagement op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid levert veel voordelen voor organisatie en medewerkers op. Het (her)kennen van deze risico's is daarmee onontbeerlijk voor de organisatie en stakeholders. 

Doelgroep
Deze masterclass is uitermate geschikt voor professionals die in de werkpraktijk te maken kunnen krijgen met de WIA.

Onze aanpak
Onze docent behandelt de complexe materie van de WIA en vertaalt deze naar de werkbare praktijk. Door middel van interessante casuïstiek wordt je uitgedaagd de risico's van verzuim en arbeidsongeschiktheid te (her)kennen en te vertalen naar een beleid.

Ook interessant?
Naast deze masterclass biedt de Falke & Verbaan Academie nog andere opleidingen, trainingen en workshops aan. Een kleine greep uit ons aanbod:
- Post HBO Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid
- Masterprogramma re-integratiekunde; de theorie en de praktijk
- Masterprogramma verzuim en gedrag
- Training de preventiemedewerker; het beheersen van arbeidsrisico's

 

Advies op maat

Ontvangt u graag meer informatie of wilt u advies van onze consultants Learning en Development? Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

035 – 6997100

Offerte aanvragen

blended-learning
block-Blended-Learning

Perspectief op werken

Falke & Verbaan heeft in samenwerking met TNO een evidence based interventie ontwikkeld voor medewerkers die – om welke reden dan ook – langdurig verzuimen. Het belangrijkste doel is het duurzaam hervatten van arbeid.
De interventie “Perspectief op Werk(en)” is gebaseerd op bewezen effectieve methodiek van TNO die al ruim 20 jaar wordt ingezet om langdurig werklozen te bewegen en activeren richting werk. De methodiek sluit naadloos aan op het gedachtengoed van Fishbein en Ajzen, wat de basis vormt van de gedragsmatige visie op verzuim (gedragsmodel).

Lees meer…

Maatwerk

Organisatie ontwikkelingen en -doelstellingen, persoonlijke leerwensen en leerrendement dat zij dé uitgangspunten voor het samenstellen een maatwerkprogramma. Aan alle programma’s uit ons aanbod kunt u samen met uw collega’s deelnemen. Bel voor een intake gesprek met de consultant van de Falke & Verbaan Academie.

Lees meer…