Dialoogsessie over Perspectief Op Werk
  • 25 jaar ervaring
  • Deelnemers per jaar: 9436
  • Top professionals

Dialoogsessie over Perspectief Op Werk

View Calendar
14-10-2021 13:00 - 16:00
Van der Valk Hotel Houten
Address: Hoofdveste 25

Zoals bekend is Falke & Verbaan al jaren actief op het gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid. De laatste jaren zien wij bij veel organisaties dat het langdurige verzuim toeneemt en dat de re-integratie na 2 jaar loondoorbetaling vaak zeer weinig resultaat oplevert. Dit is een groot maatschappelijk probleem in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Wij hebben lang gezocht naar een oplossing hiervoor en op grond van wetenschappelijk onderzoek zijn wij erachter gekomen dat bij deze problematiek verlies van vertrouwen in eigen kunnen en verlies van perspectief allesbepalend is. Het zijn daarom ook deze twee aspecten waar we ons met name op richten met onze nieuwe interventie Perspectief Op Werk.

Wat is Perspectief Op Werk (POW)?
POW is een gedragsinterventie, gebaseerd op een evidenced based methodiek die al jaren internationaal wordt toegepast om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te re-integreren. In samenwerking met TNO heeft Falke & Verbaan deze methodiek in aangepaste vorm toegepast voor medewerkers die langdurig verzuimen of dreigen te gaan verzuimen.
Nu de pilot fase achter de rug is en de resultaten zowel kwalitatief als kwantitatief veelbelovend zijn, willen wij u graag nader laten kennismaken met deze interventie, die erop gericht is de zelfregie van medewerkers te versterken en zicht te geven op perspectief op werk. Dat laatste kan vaak onverwacht toch bij de eigen werkgever maar soms ook elders vandaar dat wij voor spoor 2 ook samenwerken met een landelijk netwerk om de re-integratie desgewenst voortvarend op te pakken.
Daarnaast willen wij niet onvermeld laten dat de techniek ook lijkt te kunnen werken bij medewerkers met ‘Long COVID klachten’ en PTSS. Essentieel in onze aanpak is dat wij de klacht erkennen, deze niet ter discussie stellen en gewenst gedrag positief waarderen in een veilige (privacy-proof) omgeving.

Wilt u meer weten over Perspectief Op Werk en samen met andere organisaties – waarvan een aantal al ervaring hebben opgedaan met de POW - in gesprek over deze thematiek? Schrijf u dan in voor de dialoogsessie op 14 oktober. Deze sessie bieden wij kosteloos aan.
Na afloop van de sessie kunt u met elkaar napraten tijdens een netwerkborrel (uiteraard op 1,5m afstand).

Advies op maat

Ontvangt u graag meer informatie of wilt u advies van onze consultants Learning en Development? Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

035 – 6997100

Offerte aanvragen

blended-learning
block-Blended-Learning

Perspectief op werken

Falke & Verbaan heeft in samenwerking met TNO een evidence based interventie ontwikkeld voor medewerkers die – om welke reden dan ook – langdurig verzuimen. Het belangrijkste doel is het duurzaam hervatten van arbeid.
De interventie “Perspectief op Werk(en)” is gebaseerd op bewezen effectieve methodiek van TNO die al ruim 20 jaar wordt ingezet om langdurig werklozen te bewegen en activeren richting werk. De methodiek sluit naadloos aan op het gedachtengoed van Fishbein en Ajzen, wat de basis vormt van de gedragsmatige visie op verzuim (gedragsmodel).

Lees meer…

Maatwerk

Organisatie ontwikkelingen en -doelstellingen, persoonlijke leerwensen en leerrendement dat zij dé uitgangspunten voor het samenstellen een maatwerkprogramma. Aan alle programma’s uit ons aanbod kunt u samen met uw collega’s deelnemen. Bel voor een intake gesprek met de consultant van de Falke & Verbaan Academie.

Lees meer…