Masterprogramma Verzuim en Gedrag (blended)
 • 25 jaar ervaring
 • Deelnemers per jaar: 9436
 • Top professionals

Masterprogramma Verzuim en Gedrag (blended)

08-08-2018 Gehele dag

In de visie van Falke & Verbaan is verzuim sterk gerelateerd aan keuzes die mensen maken en het gedrag dat daaruit voortkomt. Wij gaan ervan uit dat de (direct) leidinggevende de meeste invloed heeft op het 'verzuimgedrag' van medewerkers.

Resultaat

Na afronding van het masterprogramma:

 • Bent u op de hoogte van de visie ‘verzuim is gedrag’;
 • Herkent u de wijze waarop verzuimgedrag te beïnvloeden is;
 • Herkent u de disbalans tussen werk en persoon en bespreekt u dit ter voorkoming van verzuim;
 • Verheldert u de van taken en verantwoordelijkheden van de diverse betrokkenen (medewerker, leidinggevende, de bedrijfsarts, HR) en doet u voorstellen ter verbetering van de communicatie;
 • Heeft u vaardigheden ontwikkeld om een verzuimgesprek te voeren gericht op gedrag;
 • Heeft u vaardigheden ontwikkeld om een verzuimprobleem ‘op te lossen’;
 • Heeft u vaardigheden ontwikkeld met betrekking tot specifieke re-integratie vraagstukken;
 • Heeft u vaardigheden ontwikkeld om medewerkers mee te nemen in de gedragsmatige visie op verzuim.

Onze aanpak

Het doel van dit praktijkgerichte, tweedaagse masterprogramma is om enerzijds bewustwording te creëren met betrekking tot de visie 'verzuim is gedrag'. Anderzijds betekent dit meer kennis en vaardigheden over wat er verwacht wordt, hoe mensen kunnen en mogen worden aangesproken op gedrag en van welke adviseurs er gebruik kan worden gemaakt.

Gedragsbeïnvloeding en het voeren van een effectieve dialoog gaat niet van het ene op het andere moment. Hiervoor is een leeromgeving, gelegenheid en tijd nodig. De Academie gebruikt daarom een blended vorm van leren, waarbij klassikale bijeenkomsten worden opgevolgd door online oefenen.

Onze online leeromgeving bestaat uit een bibliotheek met kennisvragen en praktische opdrachten over de aanliggende thema's en biedt u een mogelijkheid om via videorollenspelen te blijven oefenen met gespreksvaardigheden. U krijgt na afloop van dit unieke Masterprogramma 6 maanden toegang tot de online leeromgeving.

Na het masterprogramma

Wij raden als vervolg op dit masterprogramma de volgende interessante opleidingen en/of trainingen als verdieping aan:

Advies op maat

Ontvangt u graag meer informatie of wilt u advies van onze consultants Learning en Development? Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

035 – 6997100

Offerte aanvragen

blended-learning
block-Blended-Learning

Perspectief op werken

Falke & Verbaan heeft in samenwerking met TNO een evidence based interventie ontwikkeld voor medewerkers die – om welke reden dan ook – langdurig verzuimen. Het belangrijkste doel is het duurzaam hervatten van arbeid.
De interventie “Perspectief op Werk(en)” is gebaseerd op bewezen effectieve methodiek van TNO die al ruim 20 jaar wordt ingezet om langdurig werklozen te bewegen en activeren richting werk. De methodiek sluit naadloos aan op het gedachtengoed van Fishbein en Ajzen, wat de basis vormt van de gedragsmatige visie op verzuim (gedragsmodel).

Lees meer…

Maatwerk

Organisatie ontwikkelingen en -doelstellingen, persoonlijke leerwensen en leerrendement dat zij dé uitgangspunten voor het samenstellen een maatwerkprogramma. Aan alle programma’s uit ons aanbod kunt u samen met uw collega’s deelnemen. Bel voor een intake gesprek met de consultant van de Falke & Verbaan Academie.

Lees meer…