Masterclass Gedragsmatige visie op verzuim en de advies rol van HR – 13-10-2020

In de visie van Falke & Verbaan is verzuim sterk gerelateerd aan keuzes die mensen maken en het gedrag dat daaruit voortkomt. Tijdens deze 1-daagse training wordt u als HR-fuctionaris meegenomen in de gedragsmatige visie op verzuim, en krijgt u daarnaast handvatten aangereikt om vanuit deze visie effectief een adviseren en coachende rol richting leidinggevende te vervullen.

PROGRAMMA

Ochtend: Gedragsmatige visie op verzuim

In het ochtendgedeelte wordt bewustwording gecreeerd omtrent de visie ‘verzuim is gedrag’. Vanuit deze visie geven wij de adviseurs een kijk in de beinvloedingsmogelijkheden rondom verzuim en de verschillende fasen in het verzuimproces.

Middag: De adviserende en coachende rol van HR

In het middag gedeelte wordt verder ingegaan op de adviesrol van HR, waarbij diverse technieken om effectief te adviseren worden uitgediept. ‘De kunst van het vragenstellen’ komt uitgebreid aan bod, evenals het activeren van het management en het coachen van leidinggevenden. Het dagdeel is praktisch van aard en er zal ruimte zijn om uitgebreid te oefenen.

Masterclass kanker en werk voor de HR professional

Zodra het woord kanker valt, lijkt het of alles stopt. Thuis en op het werk. Maar gelukkig betekent kanker niet altijd dat werknemers langdurig thuis komen te zitten. Maar hoe ga je daar mee om? Deze Masterclass geeft je inzicht in de begeleiding van medewerkers met kanker. 

Doelgroep
Deze Masterclass is speciaal ontwikkeld voor HR Professionals.

Onze aanpak
Tijdens deze interactieve masterclass gaat de docente in op de verschillende factoren die een rol spelen bij kanker & werk per ziektefasen. We staan stil bij de waarde van de inzet van de HR Professional als adviseur vanaf het moment dat een medewerker moet vertellen dat hij/zij kanker heeft. Wat kan je rol zijn in het meedenken over inzetbaarheid gedurende behandelingen? Hoe adviseer je de leidinggevende en de medewerker en hoe werk je samen met de bedrijfsarts of andere professionals?

Aan de hand van eigen of ingebrachte casussen bepreekt de docente en een ervaringsdeskundige de verschillende vormen van begeleiding, rollen, inzetbaarheid en de gewenste rol van jou als HR Professional.

Care in Company
Deze masterclass wordt verzorgd door Care In Company.
Care in Company is gespecialiseerd in het begeleiden van organisatie op het gebied van werk en kanker. Zij is opgericht in 2005 als onderdeel van Stichting Care for cancer. Deze Stichting had als doel het welzijn van mensen met kanker te vergroten.

Ook interessant
Naast deze Masterclass biedt de Academie nog meer interessante opleidingen, trainingen en workshops aan;
– Masterclass gedragsmatige visie op verzuim en de adviesrol van HR
– Masterclass re-integratiekunde; de theorie en de praktijk
– Training verzuimcijfers anders analyseren
– Workshop aan de slag met duurzame inzetbaarheid
– Post HBO Bedrijfskundig Adviseur Sociale Zekerheid
– Collegereeks Strategisch Adviseur Sociale Zekerheid