Online leren

Ondanks de coronacrisis zijn wij er voor u. Om deze reden bieden we vanaf nu (een gedeelte van) onze trainingen geheel online aan. Uiteraard wijken de online-trainingen inhoudelijk niet af ten opzichte van hetgeen u van ons gewend bent. De trainingen worden verdeeld over dagdelen zodat dit goed te combineren is met de overige ballen die u wellicht in de lucht moet houden.

De online trainingen worden aangeboden via onze unieke ontwikkelpakketten. Deze ontwikkelpakketten geven u de mogelijkheid de online training via een virtual classroom te volgen en voorts kracht bij te zetten met verschillende opties binnen onze eigen online leeromgeving. Hierdoor bent u zelf in de regie van uw eigen persoonlijke ontwikkeling. De pakketten worden aangeboden in een basis,- plus- en premiumpakket.

Training verzuim en gedrag voor leidinggevenden
Tijdens de training staat de sleutelrol van jou als leidinggevende in de aanpak en beheersing van (frequent en langdurig) verzuim centraal. Er wordt aandacht besteed aan hoe je het verzuimgedrag van medewerkers (preventief) kunt beïnvloeden en de regie in eigen hand neemt.  Klik hier voor meer informatie.

Verzuimcijfers anders analyseren en rapporteren
Als professional of leidinggevende heeft u een belangrijke taak binnen de verzuimbeheersing. De verzuimcijfers van uw afdeling of organisatie geven u informatie over het verzuimgedrag en vormen belangrijke input voor de preventie en reductie van verzuim als u weet hoe u de cijfers kunt analyseren en interpreteren. Klik hier voor meer informatie.

Workshop gespreksvaardigheden
Het doel van deze workshop is om de vaardigheden om effectief met medewerkers en collega’s in gesprek te gaan verder te ontwikkelen en te verbeteren. De regiefunctie van u als leidinggevende en het bespreken en aanspreken op (ongewenst) gedrag staat tijdens de workshop centraal. Vanuit de filosofie ‘gedrag stuurt gedrag’ zal de trainer gedurende de hele workshop stil staan bij, en reflecteren op, het eigen gedrag van de deelnemers en hoe dit van invloed is op het gedrag van de gesprekspartner. Klik hier voor meer informatie.

Workshop casuïstiek verzuim en gedrag
Deze workshop is een vorm van onderhoud voor leidinggevenden die de basistraining Verzuim & Gedrag reeds hebben gevolgd. Kennis en vaardigheden worden aan de hand van eigen ingebrachte casuïstiek opgefrist en waar nodig bijgeschaafd. Tijdens de online bijeenkomst wordt om te beginnen kort stilgestaan bij de gedragsmatige visie. Waar nodig wordt deze opgefrist. Vervolgens wordt de individuele casuïstiek  besproken. Hierbij zoomen we in op de beïnvloedingsmogelijkheden die u als leidinggevende hebt en krijgt u concrete handvatten en tips om met de casus verder aan de slag te gaan. Klik hier voor meer informatie.

Training verzuim en gedrag en de adviesrol van HR
In de visie van Falke & Verbaan is verzuim sterk gerelateerd aan keuzes die mensen maken en het gedrag dat daaruit voortkomt. Tijdens deze 1-daagse online training wordt u als HR-functionaris meegenomen in de gedragsmatige visie op verzuim, en krijgt u daarnaast handvatten aangereikt om vanuit deze visie effectief een adviseren en coachende rol richting leidinggevende te vervullen. Klik hier voor meer informatie.