Aanspreken op onveilig gedrag leidt tot ongevallendaling bij Coldenhove Papier

Coldenhove Papier Holland is sinds 2001 hard aan het werk om het aantal ongevallen in de papierfabriek terug te dringen. Aanvankelijk zeer succesvol met een systeem voor het lokaliseren van onveilige situaties en onveilige handelingen. Na twee jaar bleek een instrumentele benadering onvoldoende. Daarom werd Falke &Verbaan gevraagd om onveilig gedrag aan te pakken.

De aanpak
Na een Quick scan werd er een bijeenkomst georganiseerd om tot consensus te komen met de sleutelfiguren in veiligheidsbeleid: het Management team, de voorzitter en secretaris van de OR, de bedrijfsarts en Arbocoördinator. Daarnaast werden er incidentenwolken benoemd: plaatsen waar ongevallen het eerste zouden kunnen ontstaan. Vervolgens is vastgesteld en benoemd wat we verstonden onder onveilig gedrag: onderwerpen als niet rennen, niet schreeuwen niet van hoogtes springen etc. De bijeenkomsten hadden een serieus karakter, gecombineerd met veel humor en een confrontatie.

Het resultaat
Binnen korte tijd kelderde Coldenhove in de lijst van gevaarlijke bedrijven in de papierindustrie van onveilig bedrijf naar een bedrijf waar lange tijd geen ongeval plaatsvond. Mogelijk onveilige plekken werden aangepakt, alle medewerkers conformeerden zich door middel van een overeenkomst aan de gedragsregels en de leiding begon mensen aan te spreken op onveilig ongewenst gedrag.

“De grootste winst voor Coldenhove is het besef dat de leidinggevende een medewerker mag aanspreken op gedrag. Er zijn tools aangereikt om dit ook te kunnen doen en er is dekking om het te durven.” – Gerben Bulten, Hoofd P&O bij Coldenhove Papier Holland