22 miljoen subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Versterken van uw bedrijfsgezondheidszorg is belangrijk voor de duurzame inzetbaarheid van uw mensen. Voor deskundig advies daarover kunnen bedrijven of (overheids)instellingen € 10.000,- subsidie aanvragen. Dit in de periode tussen half oktober en half november. Het blijkt ook aantrekkelijk voor grotere bedrijven.

Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzorgt in Nederland subsidies vanuit het Europees Sociaal Fonds. Zoals vorig najaar komt er nu weer subsidie beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid, à 22 miljoen. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd en competent aan het werk kunnen zijn. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen subsidie aanvragen voor adviesprojecten van maximaal € 20.000,-.

Vele onderwerpen

Subsidiabel is 50% van het verkrijgen van advies met een implementatieplan, en/of het begeleiden van de implementatie van een advies. Dit voor een of meer van de volgende opties:

  • maken van een bedrijfs- of organisatiescan duurzame inzetbaarheid;
  • uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers;
  • bevorderen van gezond en veilig werken;
  • bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
  • in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk, gericht op het verhogen van de betrokkenheid;
  • stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • bevorderen van een flexibele werkcultuur met het oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg;
  • invoeren van arbeidstijdenmanagement.

De toelichting bij de regeling bevat voorbeelden. Zo is bij ‘gezond en veilig werken’ subsidie mogelijk voor advisering over versterken bedrijfsgezondheidszorg, verlichten fysieke belasting, bevorderen gezonde leefstijl en de preventie van werkstress. Subsidie is niet mogelijk voor activiteiten vanuit plichten van de werkgever zoals de risicoinventarisatie- en evaluatie of het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek op grond van de Arbowet.

Adviseurs met praktische ervaring

De regeling laat de aanvrager vrij in de keuze van de in te schakelen adviseur(s). Wel moet u drie referenties van verschillende opdrachtgevers bij de aanvraag voegen. Dit over de kennis en ervaring op het terrein van duurzame inzetbaarheid van de beoogde adviseur(s). Maar:

  • Wanneer O&O- fondsen deskundigen als externe adviseurs voordragen volstaat één referentie; voor een interne medewerker van een O&O-fonds is geen referentie nodig.
  • Bedrijfsartsen en andere kerndeskundigen arbodienstverlening kunnen zonder referentie adviseur zijn.

Falke & Verbaan beschikt zelf over de nodige deskundigen. Referenties zijn volop beschikbaar. Tevens kunnen we ondersteunen bij de subsidieaanvraag. Neem direct contact op met uw consultant of maak vrijblijvend een afspraak. Telefoon: 035-6997100 of via het contactformulier.

Aanvragen

Wie een subsidie wil aanvragen, moet zich eerst registreren op het Subsidieportaal van het Agentschap SZW. Dat kan daar vijf werkdagen voor nodig hebben. Op 19 oktober 2015 om 9:00 uur is het aanvraagtijdvak open, tot en met 13 november 2015, 17:00 uur. De aanvraag moet tenminste € 6.000,- subsidie omvatten, en betreft uitsluitend de advisering en begeleiding door de adviseur, voor een tarief van ten hoogste € 100,- per uur. Als na afloop het project totaal minder dan € 12.000,- heeft gekost, wordt de subsidie alsnog níet toegekend. We adviseren om u goed te informeren over de subsidie- en verantwoordingseisen. Blijkens onderzoek vonden de aanvragers vorig jaar het opstellen van een aanvraag prima te doen. De regeling bleek daarbij ook veel gebruikt te worden door grotere bedrijven.

Meer over de subsidie kunt u lezen op de website van Ministerie SZW of download de factsheet